Biudžeto suvestinė

2021 metų biudžeto išlaidų ir finansinės ataskaitos

2021 metų biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita

2021 metų I ketvirčio finansinės atskaitomybės ataskaitos

2021 m. II Ketv. darbuotojų vid.mėn. darbo užmokestis

Biudžetinės ataskaitos II ketv.

Finansinės atskaitomybės I pusmečio

 

2020 metų biudžeto išlaidų ir finansinės ataskaitos

2020m. Finansinių ataskaitų rinkinys Priešgaisrinės

2020 metų 9 mėnesių išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2020 metų 9 mėnesių finansinės atskaitomybės ataskaita

2020 metų 9 mėnesių išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2020 m. I pusmečio finansinės atskaitomybės ataskaitos

2020 m. I pusmečio išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita

2020 metų I ketvirčio finansinės atskaitomybės ataskaitos

2020 metų I ketvirčio išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2019 metų biudžeto išlaidų ir finansinės ataskaitos

Biudžetinės įstaigos Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2019 metų Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita

2019 m. 9 mėnesių finansinės atsakomybės ataskaita

2019 m. 9 mėnesių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2019 m. I pusmečio finansinės atskaitomybės ataskaita

2019 m. I pusmečio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2019 m. I ketvirčio finansinės atskaitomybės ataskaita

2019 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2018 metų biudžeto išlaidų ir finansinės ataskaitos

2018 METŲ PATVIRTINTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018 metų finansinės atskaitomybės ataskaita

2018 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2018 m. 9 mėnesių finansinės atskaitomybės ataskaita

2018 m. 9 mėnesių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atasklaita

2018 m. I pusmečio finansinės atskaitomybės ataskaita

2018 m. I pusmečio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2018 m. I ketvirčio finansinės atskaitomybės ataskaita

2018 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 metų biudžeto išlaidų ir finansinės ataskaitos

BĮ Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2017 metų 9 mėnesių finansinės atskaitomybės ataskaitos

2017 metų 9 mėnesių biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

2017 m. 6 mėnesių finansinės atskaitomybės ataskaitos

2017 metų 6 mėnesių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2017 m. I ketvirčio finansinės atskaitomybės finansinės ataskaitos

2017 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2016 metų finansinės atskaitomybės ataskaitos

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų 9 mėnesių finansinės atskaitomybės ataskaitos

2016 metų I pusmečio finansinės atskaitomybės ataskaitos

2016 metų I ketvirčio finansinės atskaitomybės ataskaitos

2016 metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

2016 metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

2016 metų 9 mėnesių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2016 metų I pusmečio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2016 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2015 metų finansinės atskaitomybės ataskaitos

2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2015 metų 9 mėnesių finansinės atskaitomybės ataskaitos

2015 metų I pusmečio finansinės atskaitomybės ataskaitos

2015 metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

2015 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2015 metų 9 mėnesių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2015 metų I pusmečio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2015 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2014 metų finansinės atskaitomybės ataskaitos

2014 metų finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita už 2014 metus

Finansinės būklės ataskaita už 2014 metus

Pinigų srautų ataskaita už 2014 metus

Grynojo turto pokyčio ataskaita už 2014 metus

Finansavimo sumų ataskaitos 4 priedas už 2014 metus

Finansavimo sumų ataskaitos 5 priedas už 2014 metus

Nematerialaus turto ataskaita už 2014 metus

Ilgalaikio turto ataskaita už 2014 metus

Atsargų pasikeitimo ataskaita už 2014 metus

Informacija apie gautinas sumas per vienerius metus už 2014 metus

Informacija apie išankstinius apmokėjimus per 2014 metus

Informacija pagal segmentus už 2014 metus

2014 metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 metų aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 metų deleguotų funkcijų ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 metų savivaldybės dalies ataskaita